TRA ĐIỂM THI & XEM TV

THỜI GIAN

BÁO MỚI

Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Phước Hải.)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đề cương hóa học 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Phước Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:40' 30-04-2011
  Dung lượng: 167.5 KB
  Số lượt tải: 23
  Số lượt thích: 0 người
  1 Hoàn thành các sơ đồ hoá học sau:
  a/ Na + H2O ---> ? + ? b/ KMnO4 ---> ? + ? + ? c/? + H2O ---> H2SO3
  d/ Al + ? ---> ? + H2 c/Ca2O + H2O ---> ? + ? e/CuO + ? ---> ? + Cu
  f/ ? + H2O ---> H2SO4 g/. Zn + ? ---> ? + H2 h/ Fe + ? → FeSO4 + H2.
  k/Fe3O4 + ? → Fe + H2O. i/ KClO3 → ? + ? j/ P2O5 + H2O → ?
  l/K2O + H2O → ? . n/Fe2O3 + ? → Fe2(SO4)3+H2O m/Al+ ? → AlCl3 +H2
  o/SO3 +H2O → ? p/ Fe + Cl2 → FeCl3 s/ H2 + Fe2O3 → Fe + H2O
  t/KClO3 → KCl + O2↑ p/Al + HCl → AlCl3 + H2 u/ K + O2 K2O
  v/Al + Br2 AlBr3 x/BaCl2 + AgNO3Ba(NO3)2 + AgCl
  2/ Hoàn thành các phương trình hóa học sau :
  a/ Mg + HCl (............... + H2 b/ .................. + H2O ( NaOH c/ H2 +........ H2O
  d/Cu + O2 →............ e/….?.... + H2O → ….?.... + H2 f/…. ? …. + H2O → Ba(OH)2
  g/…. ? …. + H2O → H3PO4 h/ …. ? …. + H2 → Cu + H2O k/ Zn + HCl → ZnCl2 + ………..
  i/ Al + Fe2(SO4)3 →… + ….. j/Cr + ? Cr2O3 l/? + ? CuO
  m/Ca + O2 ? n/ Al + O2 ? o/P + O2 → ?
  s/CuCl2 + NaOH → NaCl + ………….. t/ Zn + HCl → ZnCl2 + ………..
  u/ Al + Fe2(SO4)3 →………. + ……….. V/ P + O2 ? X/ Mg + ? MgCl2 + ?
  Y/H2 + ? Cu + ? Z+ Al2O3
  3/ Hoàn thành các phương trình hóa học sau
  (I) (II ) 
  (III) (IV) 
  4/Lập phương trình hoá học của những phản ứng có sơ đồ dưới đây:
  a)Na2O + H2O ( NaOH ; CaO + H2O ( Ca(OH)2
  b)SO3 + H2O ( H2SO4 ; P2O5 + H2O ( H3PO4
  c)Na + H2O ( NaOH + H2 ; Ba + H2O ( Ba(OH)2+ H2
  Chỉ ra sản phẩm ở a) và b) thuộc loại hợp chất nào? Gọi tên.Nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau về loại hợp chất
  5/Cho 2,4 g Mg tác dụng với dd HCl 20%.
  a/Tính thể tích khí thu được b/Tính khối lượng dd HCl tahm gia PƯ.
  c/Tính nồng độ % dd sau phản ứng. (Cho Mg=24; H=1; Cl=35,5)
  6/Cho 4,8 g Mg tác dụng với dd HCl 20%.
  a/Tính thể tích khí thu được ở đkc b/Tính khối lượng dd HCl tahm gia PƯ.
  c/Tính nồng độ % dd sau phản ứng. (Cho Mg=24; H=1; Cl=35,5)
  7/Tính khối lượng muối NaCl có thể tan hết trong 750g nước ở 250C. Biết rằng ở nhiệt độ này độ tan của NaCl trong nước là 36g. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch NaCl ở trên.
  8/Cho 13g kẽm tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 2M.
  a. Viết phương trình hoá học. b. Tính thể tích HCl cần dùng?c. Tính thể tích H2 thoát ra (đktc) ?
  9/ Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam phốt pho trong không khí người ta thu được một lượng điphốt pho penta oxít.
  a/ Tính thể tích không khí ở (đktc) cần dùng cho phản ứng trên Biết rằng oxi chiếm 1/5 thể tích không khí
  b/Tính khối lựơng sản phẩm tạo ra sau phản ứng
  10/Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế khí H2 bằng cách cho Zn tác dụng với dd HCl theo sơ đồ sau: .
  Zn + HCl --> ZnCl2 + H2
  No_avatar
  Thay oi?chia se giao an hoa 8,9 len web cho e tham khao voi?e day c2 Hoang Hoa Tham do!
   
  Gửi ý kiến

  Cá ăn chuột