TRA ĐIỂM THI & XEM TV

THỜI GIAN

BÁO MỚI

Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Phước Hải.)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  toan 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Quynh Nhu
  Ngày gửi: 17h:54' 03-04-2012
  Dung lượng: 560.5 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  VÒNG 17 LỚP 7
  Câu 1: Cho tam giác ABC biết . Gọi E là giao điểm của đường thẳng AB với đường phân giác của góc ngoài của tam giác ABC tại đỉnh C. Ta có 
  Câu 2: Cho tam giác đều ABC, cạnh bằng 3 cm. M là điểm bất kì nằm trong tam giác. Qua M kẻ các đường thẳng song song với AB, BC, CA, chúng cắt BC, CA, AB theo thứ tự ở A`, B`, C`. Ta có MA` + MB` + MC` = Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A với đường cao AH. Gọi AD là phân giác của tam giác HAC hạ từ đỉnh A. Biết AC = 8 cm, BC = 17 cm. Độ dài BD là cm.
  Câu 4: Tổng các giá trị của số nguyên thuộc tập hợp là .
  Câu 5: Tìm giá trị của thỏa mãn đẳng thức sau?Kết quả là .
  Câu 6: Rút gọn phân số .Ta được phân số tối giản là , với .
  Câu 7: Biểu thức có giá trị là một số có tận cùng gồm bao nhiêu chữ số ? Kết quả là .
  Câu 8: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là .
  Câu 9: Cho hàm số thỏa mãn với mọi . Vậy bằng .
  Câu 10: Độ dài hai cạnh của một tam giác cân là 2,4 cm và 5 cm. Chu vi của tam giác cân đó bằng cm
  Câu 11: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, M là trung điểm BC. Lấy điểm D bất kì thuộc cạnh BC. H và I thứ tự là hình chiếu của B và C xuống đường thẳng AD. Ta có tỉ số không đổi và có giá trị bằng.
  Câu 12: Cho ba số biết và . Vậy .
  Câu 13: Cho đa thức .Giá trị của đa thức A tại là.
  Câu 14: Cho góc vuông xOy có Oz là tia phân giác. Gọi M là điểm tùy ý trên tia Oz (M không trùng O). Từ M lần lượt kẻ các đường vuông góc với Ox tại A và vuông góc với Oy tại B. Trên đoạn AM lấy điểm I, trên MB lấy điểm K sao cho IO là phân giác của góc AIK. Số đo góc IOK là 
  Câu 15: là một số có ba chữ số lớn hơn 800. Biết số đó chia hết cho 16 và các chữ số của nó tỉ lệ với 2, 3, 4. Vậy bằng .
  Câu 16: Rút gọn phân số .Ta được phân số tối giản là , với .
  Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
  Câu 17: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi E là giao điểm của hai đường phân giác trong của hai góc B và C. Phân giác ngoài của góc B cắt CE kéo dài tại F. Ta có 
  Câu 18: Có bao nhiêu giá trị nguyên của x để biểu thức nhận giá trị nguyên? Câu 19: Cho tam giác ABC, phân giác góc B và C cắt nhau ở O. Qua O kẻ đường thẳng song song với BC, cắt AB ở D, cắt AC ở E. Khi đó, ta có DE DB + EC (nhập kết quả so sánh vào chỗ trống).
  Câu 20: Cho biểu thức ( là các số nguyên dương).Khi đó, với mọi kết quả so sánh và là .
  Câu 21: Đa thức cộng với đa thức được đa thức . Vậy hệ số tự do của bằ.
  Câu 22: Cho đa thức: Biết rằng Vậy tỉ số bằng.
  Câu 23: Cho đa thức .Giá trị của đa thức A tại là.
  Câu 24: Tổng các giá trị của số nguyên thuộc tập hợp là
  Câu 25: là một số có ba chữ số lớn hơn 800. Biết số đó chia hết cho 16 và các chữ số của nó tỉ lệ với 2, 3, 4. Vậy bằng .
  Câu 26: Giá trị nào của thỏa mãn đẳng thức Kết quả .
  Câu 27: Cho tam giác ABC có . Vẽ CM vuông góc với AB. Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C, vẽ một đường thẳng đi qua B tạo với BA một góc bằng và cắt tia CM tại H. Ta có 
  Câu 28: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi E là giao điểm của hai đường phân giác trong của hai góc B và C. Phân giác ngoài của góc B cắt CE kéo dài tại F. Ta có 
  Câu 29: Cho hàm số f thỏa mãn: f(1) = 1; f(2) = 3; f(n) + f(n + 2) = 2f(n + 1) với mọi số nguyên dương n.Vậy f(1) + f(2) +…+ f(30) bằng .
  Câu 30:
   
  Gửi ý kiến

  Cá ăn chuột